Frames containing form "dohromady"
dávat, dát 17
dávat, dát 18
dávat, dát 19
dávat, dát 21
dávat, dát 26
jít 13