Frames containing form "myšlenky"
číst, čítatII, čítávat 5