čístimpf, čítatIIiter, čítávatiter1

 1 
 ≈  vnímat napsaný text zrakem
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  MANNtyp  LOCtyp  
13o+64,zda,že,cont
-example:   četl o něm, že je dobrý spisovatel; čte dobře / anglicky; ve včerejších novinách jsem četl o tom, co se stalo
-rfl:   pass:  impf: odborná literatura se již od prvního ročníku četla jen v originále
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: Petr a Jan si o sobě navzájem četli
-class:   communication

 2 
 ≈  reprodukovat psaný text
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  LOCtyp  
13o+6
-example:   četl mu o katastrofě; ve včerejších novinách jsem četl o té strašné události
-rfl:   pass0:  impf: toho dne se v každé rodině četlo o této katastrofě
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: četli si navzájem o sobě

 3 
 ≈  předpovídat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  BENtyp  
14z očí,z dlaně3
-example:   četl mu osud z dlaně; četl mu to z očí
-rfl:   pass:  impf: osud se čte z dlaně nebo z kávové sedliny

 4 
 ≈  předpovídat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  BENtyp  
14na očích,v očích3
-example:   četl mu to na očích / v očích

 5 
 ≈  hádat (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  BENtyp  
1myšlenky3
-example:   ty mi čteš myšlenky