Frames containing form "přes+4"
přehazovat, přeházet, přehodit 3
překládat, přeložit 5
překrývat, překrýt 1
překrývat se, překrýt se 2
přenášet se, přenést se 3