Frames containing form "z dlaně"
číst, čítatII, čítávat 3