Frames containing form "ze zřetele"
pouštět, pustit 13
spouštět, spustit 4