Frames containing form "zřetel"
brát, vzít, brávat 25
obracet, obrátit 3