Frames containing form "zavděk"
brát, vzít, brávat 24