3. Control nouns

The list of control nouns (nominalized forms of control verbs) that are represented in the data as participating in control relations of type 2, i.e. constructions: noun + infinitive (see Section 2.4.5.1, "Infinitive dependent on a noun derived from a control verb").

Note: nodes representing these nouns are not assigned the functor CPHR, which means they are not part of complex predicates.

cesta
cíl
čas
dar
dilema
důvod
hlas
choutka
chuť
konsens
krok
mánie
motivace
možnost
návod
nechuť
neochota
neschopnost
nevůle
nutnost
odhodlání
odvaha
ochota
oprávnění
plán
pokus
postup
potřeba
povinnost
povolení
požadavek
pravomoc
právo
problém
prostor
prostředek
přání
překážka
příležitost
připravenost
riziko
role
rozhodnutí
rozhodování
rozkaz
řešení
sen
schopnost
síla
sklon
slib
snaha
svoboda
šance
tendence
tlak
touha
tradice
úkol
umění
úmysl
úsilí
váhání
vhodnost
volba
vůle
výhoda
zájem
zákaz
záměr
záminka
zásada
závazek
zdatnost
způsobilost
způsob