Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=2767364141700605990&mode=view

Pavlína Jínová (2012): Nejčastější konektivní prostředky kauzálního vztahu v Pražském závislostním korpusu. In: Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi), ISSN 1804-3240, vol. 2012, no. 1, pp. 35-52 (bibtex)