@article{biblio2767364141700605990,
 author  = {Pavlína Jínová},
 year   = 2012,
 title   = {Nejčastější konektivní prostředky kauzálního vztahu v Pražském závislostním korpusu},
 journal  = {Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi)},
 volume  = {2012},
 number  = {1},
 pages   = {35--52},
 issn   = {1804-3240},
}