Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-5046002598030206755&mode=view

Jana Šindlerová (2010): (A)symetrie valenčních vlastností českých a anglických sloves pohybu. In: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia, pp. 50-60, Lidové Noviny, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-7422-058-6 (local PDF, obd, bibtex)