@book{biblio-5046002598030206755,
 author  = {Jana Šindlerová},
 year   = 2010,
 title   = {(A)symetrie valenčních vlastností českých a anglických sloves pohybu},
 booktitle = {Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia},
 pages   = {50--60},
 publisher = {Lidové Noviny},
 address  = {Prague, Czech Republic},
 isbn   = {978-80-7422-058-6},
}