Detris

Detris je šablona obsahující makro, s jehož pomocí můžete vytvářet jednotně vypadající závislostní stromečky do svých článků ve Wordu. Stromečky jsou reprezentované jako vektorová grafika, což znamená, že při změně jejich velikosti, popř. grafického rozlišení obrazovky nebo tiskárny bude minimalizován negativní dopad na vzhled stromu („schodovité čáry“ apod.)

Vstupem makra je popis stromečku ve formátu CSTS, který je použit i v Pražském závislostním korpusu (PDT) verze 1. Stačí tedy do vašeho dokumentu okopírovat příslušnou část CSTS souboru, kde je popsána vaše věta. Pokud vytváříte umělý příklad, který není odkud zkopírovat, můžete použít značně zjednodušenou podmnožinu CSTS, jako v následujícím příkladu (číslo za <g> je index uzlu, na kterém právě uvedené slovo závisí).

<f>Příšerně<g>2

<f>žluťoučký<g>3

<f>kůň<g>4

<f>úpěl<g>0

<f>ďábelské<g>6

<f>ódy<g>4

<d>.<g>0

Pokud výše uvedený zápis věty označíte (např. myší) a stisknete tlačítko se symbolem stromečku (nebo alternativně vyberete v menu Nástroje / Makro / Makra… / strom_podle_vyberu1 / Spustit), objeví se následující závislostní strom; ten potom můžete pomocí CTRL+X a CTRL+V svázat s jiným odstavcem (vhodné zvláště pokud chcete zdrojovou reprezentaci stromu skrýt nebo smazat, aniž by se skryl nebo smazal i strom sám) a pomocí menu Formát / Objekt… můžete upravit pozici na stránce, kde se má zobrazovat.

Titulek pod stromem se zobrazuje odstavcovým stylem Titulek; toužíte-li po jiném vzhledu, upravte definici tohoto stylu. Pokud ve svém dokumentu styl Titulek nemáte (hrozí zejména v cizojazyčných verzích Wordu, např. v anglické se tento styl jmenuje Caption), můžete si ho zkopírovat z této šablony. Titulek obsahuje stromem reprezentovanou větu, ale můžete ho samozřejmě doplnit nebo přepsat na cokoli jiného.

Instalace

Uložte tuto šablonu na vhodné místo na disku (například mezi ostatní šablony do C:\Windows\Application Data\Microsoft\Šablony). Otevřete dokument, ve kterém chcete makro používat. Zvolte v menu Nástroje / Šablony a doplňky…, stiskněte tlačítko Přidat…, v dialogu pro výběr souboru najděte vámi zvolené umístění šablony a vyberte ji. Pokud jste šablonu již používali, bude pravděpodobně uvedena v seznamu „Šablony a doplňky“, v tom případě stačí pouze zaškrtnout políčko vedle ní, které říká, že se má šablona opět aktivovat.

Kromě makra šablona obsahuje definice stylu Titulek a dalších stylů, které můžete a nemusíte použít, a také tlačítko se stromečkem na panelu nástrojů. Objevením tohoto tlačítka poznáte, že šablona byla aktivována.

Práva

Šablona je volně šiřitelná za předpokladu, že za ni nebude požadována žádná protihodnota a že zůstane nezměněna (včetně tohoto textu). Pro vlastní potřebu si každý uživatel může vytvářet libovolné množství kopií a libovolně šablonu upravovat. Odchylky od ustanovení tohoto odstavce vyžadují písemný souhlas autora.

Vzhledem k tomu, že je šablona zadarmo, neposkytuji žádné záruky na její bezchybnost nebo využitelnost. Jakékoli užívání šablony je na vlastní nebezpečí uživatele.

 

 

 

Dan Zeman, duben 2002

zeman@ufal.mff.cuni.cz