0000v létě je zde rozvinutá pěší turistika a jízda na horských kolech
0001fosilní paliva jsou neobnovitelné zdroje energie
0002stejně tak novinářské kachny
0003v současnosti jsou ale aerobní cvičení v nejrůznějších podobách dále velmi populární
0004taky ještě nemáme všechny ceny do tomboly
0005konečně jsme dojeli na naši stanici
0006zítra dám vědět jak to dopadlo
0007výhodou naopak je vysoká odolnost proti korozi
0008jasné a všeobecně známé
0009musíš to tisknout s podporou
0010nitroglycerin
0011žádná z oblastí politiky by se neměla vymykat demokratické odpovědnosti
0012to znamená klidně třeba i zítra jestli chceš
0013psaní článků je náročná činnost vyžadující velké soustředění
0014mám za sebou první dvě várky
0015mlčky ubíral se pomalu k oknu a odtud opět ku dveřím
0016naše služebná to je dělnická třída
0017v budově se nachází nová moderní multimediální stálá národopisná expozice slovácko
0018spolu s divadlem byly stavby prohlášeny za národní kulturní památky
0019ty si můžeš nechat degenerativní onemocnění kostí mozkové parazity a tuberkulózu
0020o tom jsem ale až tak mluvit nechtěl
0021interaktivita se zvyšuje
0022působila především v divadelních představeních a to i v anglii
0023probudíš se na letišti
0024pojďme ale zpět
0025v horku kdy se potíme i svlečení
0026na podivuhodné řece orši leží město dobré pověsti a dobré vody
0027což byla ode mne trestuhodná nedbalost
0028stany čisté nabízející veškerý komfort
0029konkurenční výrobci tak mohou zajásat
0030jejich chování a motivace jsou pro vás zvláštní
0031zamrzá v říjnu až v listopadu a rozmrzá v dubnu až v květnu
0032podívejte se jak vypadáte
0033tento dokument na mě bohužel působil poněkud rozporuplně
0034podání reklamace nemá odkladný účinek
0035výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu
0036tisíce lidí jsou rovněž bez domova
0037nedává to moc smysl
0038ráz dva ráz dva
0039spíše než vzhledem je vyděšený že nepřijde včas do práce
0040proto bych rád přivítal delegaci starostů tohoto regionu
0041o několik let později studoval i v německém halle
0042co chcete
0043všechny tři mají svatbu krátce po sobě
0044v popředí stojí jirka a lenka
0045a to není zdaleka všechno
0046nemohla jsem uvěřit svým očím nebo spíše svým hodinkám
0047služba je zpoplatněna tarifem podle ceníku
0048kromě jazzových skladeb zkomponoval řadu populárních písní a hudbu k několika filmům
0049dánsko se chystalo přijmout příslušné rozhodnutí
0050v horní komoře působil jako místopředseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku