absolvovatbiasp

 1 
 ≈  zakončit, končit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   absolvovat studium
-rfl:   pass: studium se absolvovalo s vyznamenáním
-class:   phase verb

 2 
 ≈  zažít, zažívat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   absolvovat operaci
-rfl:   pass: poté, co se absolvuje operace, je nutno odpočívat