namáhat seimpf, namoci/namoct sepf

 1 
 ≈   impf: těžce pracovat  pf: přílišnou námahou se unavit
-frame:   ACTobl  PATobl  
17,s+7
-example:    impf: namáhat se prací  pf: namoci se těžkou prací

 2 
 ≈  jen namáhatimpf se
nutit se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1inf
-example:   namáhal se vstát; nenamáhal se vstát
-control:   ACT