naklánět siimpf, naklonit sipf

 1 
 ≈   impf: vzbuzovat souhlas  pf: vzbudit souhlas
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: nakláněla si jeho srdce  pf: naklonila si ho svým jednáním; naklonil si kolegy