nacházet seimpf, najít sepf

 1 
 ≈  jen nacházetimpf se
být přítomen
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   nachází se v Praze; nachází se ve stavu blízkém šílenství
-class:   location

 2 
 ≈  jen najítpf se
získat někoho (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   najít se s někým
-rcp:   ACT-PAT: ti dva se spolu našli; Petr s Pavlem se našli; Petr a Pavel se našli
-class:   social interaction

 3 
 ≈  jen najítpf se
poznat se; mít vlastnosti (idiom)
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   našel se v něčem / v někom
-rcp:   ACT-LOC: našli se v sobě navzájem