nadatIpf

 1 
 ≈  obdařit někoho
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
147
-example:   příroda ho nadala zvláštním talentem
-rfl:   cor4: ve svých snech se nadal zvláštními schopnostmi
pass: románová postava se nadala spoustou předností
-class:   exchange