mýlit siimpf

 1 
 ≈  plést si; zaměňovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+74
-example:   mýlil si pravou stranu s levou
-rcp:   ADDR-PAT: mýlit si strany
-class:   combining