muset/musitimpf

 1 
 ≈  být nositelem nutné vlastnosti / stavu; vyjadřuje nutnost / povinnost / potřeba něco udělat / vůli / jistotu / neodvratnost; v neg. moci / mít možnost neudělat (možnost)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1inf
-example:   musíš přijít včas; musí si tím projít každý; musíme uklízet; to musím říci Anně; nemusíš se bát; nemusíme pospíchat
-control:   ACT
-rfl:   pass0: musí se to udělat
-class:   modal verb

 2 
 ≈  nemít rád (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   zeleninu zrovna nemusím; Petra nemusím
-rfl:   pass: zelenina se u nás zrovna nemusí
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se zrovna moc nemusí