adresovatbiasp

 1 
 ≈  určit; určovat; poslat; posílat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:   adresovali dopisy ministrovi školství; své otázky adresovali řečníkovi
-rfl:   pass: případné dotazy se budou adresovat na řečníka
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně si adresovali dopisy