modernizovatbiasp

 1 
 ≈  zlepšovat; přizpůsobovat novým metodám
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   modernizovat armádu; modernizovat byt
-rfl:   cor4: všichni se začnou modernizovat (SSJČ)
pass: armáda se modernizuje