mlčetimpf, mlčívatiter

 1 
 ≈  nic neříkat; nemluvit; být zticha; nevyjadřovat se k určité věci; uchovávat tajemství
-frame:   ACTobl  PATopt  
1o+6
-example:   Petr stále mlčel; o zradě manžela stále mlčí; k tomuto případu tisk mlčí; o jeho minulosti musíš mlčet
-rfl:   pass0: o stavbě nové dálnice se stále mlčí
-rcp:   ACT-PAT: při výslechu o sobě mlčeli
-class:   communication