blokovatbiasp, blokovávatiter

 1 
 ≈  zatarasit; znemožnit/znemožňovat volný pohyb
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   povstalci blokovali silnice; blokovat nepřátelskou oblast; blokovat soupeře
-rfl:   pass: silnice se blokovaly zátarasy
-rcp:   ACT-PAT: soupeři se vzájemně blokovali

 2 
 ≈  znemožnit/znemožňovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   blokovali dohodu; blokovat pohledávky; blokovat integrační proces
-rfl:   pass: všechny pohledávky se blokují do doby, než bude uzavřena dohoda