mást seimpf

 1 
 ≈  motat se; plést se; mísit se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   v hlavě se mu mátly myšlenky; úzkostí se mu mátly smysly (SSJČ)
-rcp:   ACT-PAT: myšlenky se spolu matou

 2 
 ≈  dopouštět se chyb; mýlit se
-frame:   ACTobl  REGtyp  
1v+6
-example:   mate se ve výpočtech; dítě se stále mátlo v recitaci