mástimpf

 1 
 ≈  plést; mýlit; uvádět ve zmatek
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  MEANStyp  
1,inf,že,cont4v+67
-example:   mást dítě náboženskými pověrami; křivolaké uličky cizího města ji mátly; mátlo ho vidět ji pokaždé v jiné náladě; mátlo ho, že mu nevoláš
-control:   PAT
-rfl:   pass: dítě se zbytečně mate příliš podrobným výkladem
-rcp:   ACT-PAT: mátli se navzájem
-class:   psych verb

 2 
 ≈  zaměňovat; mísit; plést si
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:   dítě stále mate abecedu; mátl (si) písmena n a m; mátl pojmy
-rfl:   pass: u malých školáků se běžně mate abeceda
-rcp:   PAT-EFF: mate si písmena m a n
-class:   combining