manipulovatimpf

 1 
 ≈  zacházet s něčím
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   manipulovat s mříží; manipulovat s lidmi
-rfl:   pass0: se signalizačním zařízením se neodborně manipulovalo
-rcp:   ACT-PAT: jeden s druhým jen manipulovali