listovatimpf

 1 
 ≈  obracet listy; zběžně prohlížet; pátrat; vzpomínat
-frame:   ACTobl  PATopt  LOCtyp  
17
-example:   listovala knihou; dítě si jen listovalo v obrázkovém časopise; listoval v paměti
-rfl:   pass0: jen se listovalo knihami