likvidovatbiasp

 1 
 ≈  ničit, zničit; odklízet, odklidit; s definitivní platností vyřešit; zabíjet, zabít
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   likvidoval škodu po požáru; likvidovat pohledávku
-rfl:   cor4: špatnými investicemi se likvidoval
pass: likvidovaly se škody
-rcp:   ACT-PAT: likvidovali se vzájemně