lhátimpf

 1 
 ≈  vědomě říkat nepravdu
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  
13o+6,že,cont
-example:   celou dobu o svém vztahu k ní lhal
-rfl:   cor3: lže si o svém vztahu k ní
pass0: v téhle partě se pořád jen lže
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: přátelé si o sobě lhali
-class:   communication

 2 
 ≈  říkat nepravdu (velká intenzita) (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1jako když tiskne
-example:   lže, jako když tiskne
-rfl:   pass0: lhalo se, jako když tiskne