bítimpf

 1 
 ≈  tlouci; zasazovat rány; vyplácet
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  DIR3typ  
147
-example:   chlapec ve školce bil ostatní děti
-rfl:   cor4: flagelanti se bili bičem; bít se pěstí do prsou
pass: malé dítě se nebije
-rcp:   ACT-PAT: sourozenci se bili pěstmi
-class:   contact

 2 
 ≈  narážet; mlátit
-frame:   ACTobl  PATobl  OBSTopt  
17o+4
-example:   bil hlavou o zeď
-rfl:   pass0: hlavou o zeď se bije obvykle v krajním neštěstí
-class:   cause motion

 3 
 ≈  způsobovat rány; bouchat (do něčeho)
-frame:   ACTobl  DIR3typ  MEANStyp  
17
-example:   bil na vrata / do vrat pěstí; bít se v prsa
-rfl:   pass0: na vrata se bije pěstí

 4 
 ≈  tepat (zejm. o srdci) (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   srdce bije

 5 
 ≈  odbíjet (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   hodiny bijí půlnoc; bije půlnoc