krýtimpf

 1 
 ≈  zakrývat, a tím popř. chránit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  BENtyp  
1473
-example:   zatáčku kryje konstrukce; krýt někoho palbou; Kryjte se!
-rfl:   cor4: kryj se
pass: ústup se kryl palbou
-rcp:   ACT-PAT:

 2 
 ≈  pokrývat; pokládat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147
-example:   krýt podlahu kobercem
-rfl:   pass: podlaha se kryla kobercem
-class:   providing

 3 
 ≈  hradit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  ORIGopt  
147z+2
-example:   automobilka kryje své náklady snížením výdajů; krýt projekt z rozpočtu
-rfl:   pass: náklady se kryjí snížením výdajů

 4 
 ≈  tajit; skrývat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MEANStyp  BENtyp  
14před+773
-example:   krýt zločin před policisty; krýt zloději záda
-rfl:   pass: tím jednáním se kryl zločin
-rcp:   ACT-PAT: kryli se vzájemně

 5 
 ≈  pářit se (o samci) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   krýt fenu

 6 
 ≈  být neprůhledný (idiom)
-frame:   ACTobl  MANNtyp  
1
-example:   barva dobře kryje