kroužitimpf, kroužívatiter

 1 
 ≈  pohybovat do kruhu
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
17
-example:   kroužit hlavou; kroužit bičem ve vzduchu
-rfl:   pass0: při rozcvičce se krouží hlavou
-class:   cause motion

 2 
 ≈  pohybovat se v kruhu
-frame:   ACTobl  LOCtyp  BENtyp  DIRtyp  
13
-example:   ptáci kroužili vysoko ve vzduchu; myšlenky jí krouží hlavou
-class:   motion

 3 
 ≈  vytvářet
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  
14z+23
-example:   kroužit džbán z hrnčířské hlíny
-rfl:   pass: džbán se krouží na hrnčířském kruhu
-class:   change