kroutitimpf, kroutívatiter

 1 
 ≈  krouživě pohybovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   kroutit hlavou; kroutit prstýnkem
-rfl:   pass0: hlavou se kroutí při pochybnostech
-class:   cause motion

 2 
 ≈  točením vytvářet n. přivádět do jiné podoby
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   kroutit provaz; kroutit si knír
-rfl:   pass: cigarety se kroutí ze speciálních papírků

 3 
 ≈  odpykávat (o trestu) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   kroutit trest
-rfl:   pass: v tomto vězení se kroutí jen větší tresty