krčit seimpf, krčívat seiter

 1 
 ≈  choulit se; skrývat se
-frame:   ACTobl  DIR3typ  LOCtyp  
1
-example:   kvítky se krčí pod stromem
-class:   location

 2 
 ≈  obávat se; podřizovat se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1před+7
-example:   krčit se před šéfem
-rcp:   ACT-PAT: krčili se před sebou