kopírovatimpf

 1 
 ≈  pořizovat kopii
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1typ  
14
-example:   kopíroval text ze špatných předloh
-rfl:   pass: pozvánky se kopírují hromadně

 2 
 ≈  napodobovat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14od+2
-example:   kopíroval svého mistra; kopírovali módu od Francouzů
-rfl:   pass: vzory chování se často kopírují od rodičů
-rcp:   ACT-PAT-ORIG: kopírovali jeden druhého; kopírují jeden od druhého