koordinovatbiasp

 1 
 ≈  uvádět v soulad / uvést v soulad; slaďovat / sladit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:   řešitel bude koordinovat projekt s ostatními projekty na pracovišti
-rfl:   pass: práce v sociální oblasti se bude více koordinovat
-rcp:   PAT-EFF: koordinoval spolu různé projekty
-class:   combining