konzultovatimpf

 1 
 ≈  radit se; poskytovat rady
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+74,zda,že,cont
-example:   všechny opravy své práce jsem konzultovala se svým vedoucím; konzultovala s lékařem, zda může odjet hned po operaci na zotavenou k moři; konzultovala s kolegou, jak pokračovat
-rfl:   pass: veškeré opravy se musí konzultovat s vedoucím práce
-rcp:   ACT-ADDR: všechno spolu konzultovali
-class:   communication