kontrolovatimpf

 1 
 ≈  provádět kontrolu
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
14,zda,že,cont3
-example:   kontrolovat si úkol; kontroluji tě
-rfl:   cor4: kontroluje se v zrcadle
pass: úkoly se pravidelně kontrolují
-rcp:   ACT-PAT: kontrolovat si navzájem úkoly

 2 
 ≈  ovládat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   kontrolovat celou zemi
-rfl:   cor4: jen stěží se kontroloval
pass: země se kontroluje za pomoci armády