konstatovatbiasp

 1 
 ≈  prohlásit / prohlašovat; shledat / shledávat
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  
1o+64,zda,že,cont
-example:   konstatoval, že přírůstek byl větší, než očekával; lékař konstatoval smrt; Může pouze konstatovat, zda jde o pleť mastnou, či polomastnou apod. (ČNK); Jenom konstatuji, jak se věci mají ... (ČNK)
-rfl:   pass: ve zprávě se konstatuje, že celý výzkum byl zbytečný
-rcp:   ACT-PAT: konstatovali o sobě nelichotivé poznámky
-class:   communication