konfrontovatbiasp

 1 
 ≈  porovnávat / porovnat; srovnávat / srovnat; srovnat a zároveň vyslýchat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:   musíte konfrontovat fakta s realitou; konfrontoval jednotlivé výpovědi svědků; konfrontoval obžalovaného se svědkem
-rfl:   cor4: konfrontoval se s realitou
pass: často se nekonfrontují fakta s realitou; u soudu se často konfrontují obžalovaní se svědky
-rcp:   PAT-EFF: konfrontoval obžalovaného a svědka
-class:   combining