komunikovatimpf

 1 
 ≈  domlouvat se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  MANNtyp  
1s+7o+6
-example:   komunikuje s ní o všem jen telefonicky
-rfl:   pass0: s ním se nikdy nekomunikovalo
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: Jan a Marie spolu komunikovali telefonicky; komunikovali o sobě s přáteli
-class:   communication