komplikovatimpf

 1 
 ≈  činit komplikovaným / složitým / spletitým / nepřehledným
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  MEANStyp  
1437
-example:   svými řečmi celé jednání komplikuje; myslím, že to celé jen komplikuješ; Přestaň mi komplikovat život!
-rfl:   pass: v naší rodině se všechny záležitosti jen komplikují