kompenzovatbiasp

 1 
 ≈  vyrovnávat / vyrovnat; vyvažovat / vyvážit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147
-example:   kompenzoval své menší nadání značnou pracovitostí
-rfl:   pass: nedostatky se kompenzovaly vysokou pílí a nasazením

 2 
 ≈  vyrovnávat / vyrovnat; vyvažovat / vyvážit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   rozum kompenzuje hnutí méně ušlechtilé; léky kompenzují srdeční vadu