komentovatbiasp

 1 
 ≈  opatřit, opatřovat poznámkami / výkladem; vyjádřit, vyjadřovat se k něčemu
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   komentovat události / knihu
-rfl:   pass: v knize se komentuje každá bezvýznamná událost
-rcp:   ACT-PAT: komentovali se navzájem takovými slovy
-class:   communication