kombinovatimpf

 1 
 ≈  dávat dohromady; spojovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:   ve svých dílech kombinuje tlumené barvy s výraznou imaginací; umí kombinovat oblečení
-rfl:   pass: ve dvacátých letech se často ve výtvarném umění kombinovaly prvky exprese a kubismu
-rcp:   PAT-EFF: kombinuje světlé a tmavé barvy
-class:   combining

 2 
 ≈  dohadovat se; usuzovat; přemítat; přemýšlet (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+6,zda,že,cont
-example:   Stále o tom nekombinuj, nemá to smysl!; kombinoval, zda by nemohl odejít dříve; stále jen kombinoval, co by mohl vylepšit
-rfl:   pass0: Stále se o tom jen kombinovalo a nic se v té věci neudělalo.
-class:   mental action