kolovatimpf

 1 
 ≈  obíhat; pohybovat se dokola;
-frame:   ACTobl  LOCtyp  DIRtyp  
1
-example:   krev koluje v žilách; mísa kolovala kolem stolu; městem kolovaly podivné zvěsti
-class:   motion