klouzat seimpf

 1 
 ≈  jezdit po hladké ploše
-frame:   ACTobl  LOCtyp  DIRtyp  
1
-example:   děti se kloužou po rybníce
-class:   motion